Boisko Ołtaszyn

 Informacja o podejmowanych działaniach jako Radnej
Miejskiej celem wprowadzenia do planu finansowego Miasta na 2024 r zadań inwestycyjnych.
 

Utwardzenie pobocza ul. Masztalerza przy boisku sportowym  z wykorzystaniem ażurowego bruku typu MEBA  na odcinku od ulicy Kleeberga do wejścia na boisko.  Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz użytkowników boiska, Rada Osiedla Ołtaszyn sugeruje obniżenie lub całkowitą likwidację istniejącego krawężnika, co zwiększy dostępność i bezpieczeństwo tego obszaru.
Pas terenu o charakterze chodnika został zniszczony przez parkujące na nim samochody, a
na jezdnię nanoszone jest błoto. 

 Roboty wykona w 2024 r. Młodzieżowe Centrum Sportu – zarządca boiska