VIII Kadencja Rady Miejskiej Wrocławia

Efekty Wieloletniej Wspólnej Pracy!

Cieszę się, że jako radna Rady Miejskiej Wrocławia  mam okazję pracować nad projektami, które bezpośrednio wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.

Każdy projekt, za który głosowałam podczas VIII Kadencji Rady Miejskiej i który zrealizowaliśmy we Wrocławiu, jest owocem wspólnych wysiłków całego zespołu radnych oraz zaangażowania naszej społeczności. Chcę wszystkim serdecznie podziękować za zaufanie i wsparcie!

Projekty, o które szczególnie zabiegałam m.in. przedstawiam pokrótce poniżej.

 • Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez torowisko na ulicy Agrestowej, to krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.
 • Doświetlenie przejść dla pieszych na osiedlu Wojszyce i Ołtaszyn, które sprawiło, że codzienny spacer stał się jeszcze bezpieczniejszy.
 • Przebudowa ulicy Zabrodzkiej oraz budowa oświetlenia i chodnika na ul. Kutrzeby to inwestycje, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury drogowej i komfortu życia mieszkańców.
 • Niewątpliwym sukcesem jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Asfaltowej oraz rozpoczęcie procedury dla budowy zespołu szkolno- przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej, co stanowi istotny krok w kierunku dostępu do edukacji najmłodszych mieszkańców na południu Wrocławia.
 • Remont ulicy Mościckiego- długo oczekiwany lifting dla tej części miasta.
 • Koordynowałam wznowienie rozmów nad klinem Wojszycko-Jagodzińskim, które zaowocowały istotnymi zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i dały możliwość realizacji projektu w najbliższych latach.
 • Podjęłam liczne rozmowy i interwencje, skutkujące rozpoczęciem prac nad budową infrastruktury pieszo-rowerowej od ronda Bednarza do ul. Wspólnej, co pozwala zmierzać w kierunku tworzenia przyjaznej dla rowerzystów i pieszych tej części miasta.
 • Jako radni w tej kadencji przegłosowywaliśmy środki na rewitalizację wielu wrocławskich podwórek. Współpracowałam także z mieszkańcami, którzy podjęli własną oddolną inicjatywę zagospodarowania podwórka przy ulicy Komuny Paryskiej, polegającą m.in. na utworzeniu muralu, nasadzeniu zieleni i wyrównaniu i utwardzeniu terenu.
 • Zainicjowałam oraz ściśle współpracowałam przy realizacji projektu „Szkolna ulica”, którego głównym celem jest  jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły.
 
 • Wydzielenie i budowa miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy obiektach sportowych.
 
 • Budowa nowych przejść dla pieszych z azylami.
 
 • Budowa rekreacyjnego miejsca w Parku Wschodnim.
 
 • Podpisanie umowy i  rozpoczęcie rewaloryzacji Bastionu Sakwowego.
 

Realizacja zadań

Budowa chodnika ul. Kurpiów. Realizacja planowana w ramach FO i Programu Pieszego.
60%
Zmiana organizacji ruchu komunikacji zbiorowej na osiedlach Ołtaszyn i Wojszyce
15%
Budynek ul. Strachowskiego 6 - remont z celem przeznaczenia na cele dla mieszkańców.
25%
Utwardzenie pobocza przy "Boisku Ołtaszyn" od strony ul. Masztalerza
15%
Oświetlenie ulica Obrońców Poczty Gdańskiej
22%
Utworzenie parkingu przy ulicy Parafialnej 25
26%
Budowa Zespółu Szkolno - Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej
10%
Budowa Zespółu Szkolno - Przedszkolnego nr 25
100%
Przejście pieszo-rowerowe przez torowisko na ulicy Agrestowej
100%
Centrum Aktywności Lokalnej - Wojszyce
100%
Remontu ul. Pułaskiego I etap
10%
Budowa trasy autobusowo-tramwajowej na Jagodno
25%
Rewaloryzacja Bastionu Sakwowego
70%
Klin Wojszycko - Jagodziński
60%
Doświetlenie przejść dla pieszych
100%
Remont ulicy Pawiej
6%
Przebudowa ulicy Asfaltowej
100%
Remont ulicy Pogodnej
25%
Przebudowa ulicy Grota Roweckiego od ronda Bednarza do ul. Wspólnej
10%
Remont ul. Konduktorskiej
100%
Remont ulicy Kutrzeby od nr 75 do ulicy Opalowej
70%

Przygotowane do realizacji

Likwidacja progów zwalniających na południu Wrocławia
3%
Sygnalizacja świetlna na przejściu pieszo rowerowym - ulica Borowska
19%
Przebudowa ulicy Orawskiej na BUSPAS
10%
BUSPAS na Grota Roweckiego
9%
Przebudowa ulicy Koszyckiej
5%
Zmiana organizacji ruchu komunikacji miejskiej na południu miasta
20%
Basen przy ulicy Harcerskiej
7%
Basen przy ul. Asfaltowej
4%